Truyện tranh giáo dục “Vấn đề của chúng ta: rừng ngập mặn và những mảnh vụng biển trong Việt Nam”

“Vấn đề của chúng ta: rừng ngập mặn và những mảnh vụng biển trong Việt Nam” tổ chức quan hệ tình bạn giữa Nagasaki và Việt Nam, Đại Học Nagasaki, Đại Học Cần Thơ. được tạo bởi Science Manga Studio, bản dịch của TS Nguyễn Trọng Luận.

NPO法人 長崎ベトナム友好協会 公式ウェブサイト
-漂着ゴミに関する啓発漫画を出版しました。https://nvfa.jimdo.com/%E6%B4%BB%E5%8B%95%E5%A0%B1%E5%91%8A/2020%E5%B9%B4%E5%BA%A6/